top of page
Zolltech final.png

ZollTech | Smart Hotel Digital lock

สินค้าหลากหลายประเภท ครอบคลุมการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงแรม, อพาร์ทเม้นต์, หรือ อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าต่างๆ เป็นต้น

Bennex - SL306
Smart Hotel System
฿3,700
Zolltech - SL308
Smart Hotel System
฿3,100
Zolltech - SL301s
Smart Hotel System
฿2,500
Zolltech - SL305
Smart Hotel System
฿3,200
bottom of page