top of page

Bennex - SL306

Bennex - SL306 Smart Hotel System

฿3,700

Product Description

เวลาเปิด: ล็อคจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ 7 วินาทีหลังจากปลดล็อค /แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA มาตรฐาน 4 ก้อน /อายุแบตเตอรี่: ประมาณ 18 เดือนในสภาวะปกติขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพอากาศ /คาเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่า: เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายน้อยกว่า 4.5V จะมีคาเตือนเมื่อปลดล็อค ล็อคยังสามารถปลดล็อคได้ประมาณ 100 ครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ /ล็อคทางานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า:25uA / การใช้พลังงาน: <150mA /อุณหภูมิในการทางาน: -20 จาก 45 องศา /ความหนาของประตูที่มีอยู่: 40 จาก 65 มม


รับประกัน 1 ปี

Specification

bottom of page