top of page

Zolltech - SDL02

Bennex - SDL02 Smart Hotel System

฿4,500

Product Description

วิธีปลดล็อก:แอป WiFi / Bluetooth, ลายนิ้วมือ, กุญแจเครื่องกล /ขนาด:จัดการ: 148mm * 25mm /แผง: 58mm

* 58mm /ความหนาประตูให้พอดี:30mm ~ 75mm /อุณหภูมิในการทา งาน:-20 ℃ ~ 70 ℃ / ความชื้นในการ

ทา งาน:10% ~ 90% /แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน:6V (แบตเตอรี่ 4x AA) /คา เตือนแรงดันไฟตก:ต่า กว่า : 4.8V /อายุ

แบตเตอรี่:10,000 ครั้ง /การใช้พลังงานแบบคงที่:<25uA /การใช้พลังงานแบบไดนามิก:<200mA


รับประกัน 1 ปี

Specification

bottom of page