top of page

Zolltech - SL902

Bennex - SL902 Smart Hotel System

฿3,200

Product Description

วัสดุ: ของแข็ง 304 สแตนเลส /แบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA จานวน 4 ชิ้น /มอเตอร์“ MABUCHI” ของญี่ปุ่นที่มีความทนทานมากกว่า 500,000 รอบ /เส้นทางการตรวจสอบ 1,000 /ไฟ LED สีเขียวและสีแดงแสดงสถานการณ์ล็อคทุกครั้ง /เครื่องอ่านรหัสความเร็วสูงรู้จักการ์ดในเวลาน้อยกว่า 0.25 วินาที /โซลูชันการเข้าถึง:บัตร RFID / กุญแจเครื่องกล /อุณหภูมิในการทางาน:-25 ℃ ~ 65 ℃ /ชีวิตร่อง:400,000 รอบ /แบตเตอรี่:แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA จานวน 4 ชิ้น / อายุแบตเตอรี่:15,000 ครั้ง /ปลดล็อคฉุกเฉิน:กุญแจเครื่องกล


รับประกัน 1 ปี

Specification

bottom of page