top of page

E-INNVOVATION FOR LIFE

Open Site Navigation

Zolltech - SL901

฿2,800

Related Product

Zolltech - SL901

Bennex - SL901 Smart Hotel System

฿2,800

Product Description

วัสดุ: 304 สแตนเลส /แบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน /มอเตอร์“ MABUCHI” ของญี่ปุ่นที่มีความทนทานมากกว่า 500,000 รอบ /เส้นทางการตรวจสอบ 1,000 เส้นทางสะดวกสาหรับการจัดการโรงแรม /เครื่องอ่านรหัสความเร็วสูงรู้จักการ์ดในเวลาน้อยกว่า 0.25 วินาที /โซลูชันการเข้าถึง:บัตร RFID / กุญแจเครื่องกล /อุณหภูมิในการทางาน:-25 ℃ ~ 65 ℃/แบตเตอรี่:แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน


รับประกัน 1 ปี

วัสดุ: 304 สแตนเลส /แบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน /มอเตอร์“ MABUCHI” ของญี่ปุ่นที่มีความทนทานมากกว่า 500,000 รอบ /เส้นทางการตรวจสอบ 1,000 เส้นทางสะดวกสาหรับการจัดการโรงแรม /เครื่องอ่านรหัสความเร็วสูงรู้จักการ์ดในเวลาน้อยกว่า 0.25 วินาที /โซลูชันการเข้าถึง:บัตร RFID / กุญแจเครื่องกล /อุณหภูมิในการทางาน:-25 ℃ ~ 65 ℃/แบตเตอรี่:แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน


รับประกัน 1 ปี

bottom of page