top of page

E-INNVOVATION FOR LIFE

Zolltech - SL905

฿3,700

Related Product

Zolltech - SL905

Bennex - SL905 Smart Hotel System

฿3,700

Product Description

วัสดุ: โลหะผสมอลูมิเนียม /แบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน /มอเตอร์“ MABUCHI” ของญี่ปุ่นที่มีความทนทานมากกว่า 500,000 รอบ/เส้นทางการตรวจสอบ 1,000 เส้นทางสะดวกสาหรับการจัดการโรงแรม /เครื่องอ่านรหัสความเร็วสูงรู้จักการ์ดในเวลาน้อยกว่า 0.25 วินาที /โซลูชันการเข้าถึง:บัตร RFID / กุญแจเครื่องกล/อุณหภูมิในการทางาน:-25 ℃ ~ 65 ℃/ชีวิตร่อง:400,000 รอบ


รับประกัน 1 ปี

วัสดุ: โลหะผสมอลูมิเนียม /แบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน /มอเตอร์“ MABUCHI” ของญี่ปุ่นที่มีความทนทานมากกว่า 500,000 รอบ/เส้นทางการตรวจสอบ 1,000 เส้นทางสะดวกสาหรับการจัดการโรงแรม /เครื่องอ่านรหัสความเร็วสูงรู้จักการ์ดในเวลาน้อยกว่า 0.25 วินาที /โซลูชันการเข้าถึง:บัตร RFID / กุญแจเครื่องกล/อุณหภูมิในการทางาน:-25 ℃ ~ 65 ℃/ชีวิตร่อง:400,000 รอบ


รับประกัน 1 ปี

bottom of page